SKAŁY ADRSZPASKIE


AUDIODOWNLOAD

Skały Adrszpaskie.mp3

Mapa Czechy

Mapa CR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysoèina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj


Panorama

Skały Adrszpaskie swą malowniczością, majestatycznościa i prostym naturalnym pięknem już w przeszłości stały się znane na całym świecie. Wraz ze Skałami Teplickimi tworzą najważniejszy obszar skał piaskowcowych Niecki Polickiej na Wyżynie Broumovskiej; oba Skalne Miasta jako Skały Adrszpasko - Teplickie o powierzchni 1803,4 ha są także największym Narodowym Rezerwatem Przyrody w Republice Czeskiej. Obszar Skał jako Państwowy Rezerwat Przyrody ustanowiono już w roku 1933. Odrębny obszar Krzyżowego Wierchu ustanowiono w roku 1956. Obecnie i on także posiada status rezerwatu przyrody. Od roku 1991 oba wymienione Rezerwaty stanowią znaczącą część CHKO Broumovsko (Obszar Chronionego Krajobrazu Broumovszczyzna).

Rozwój geologiczny

Cały ten obszar w erze paleozoicznej stanowił obniżenie tektoniczne powstałe w wyniku ruchów górotwórczych przed około 350 milionami lat. Na dnie obniżenia wytworzyły się jeziora i modradła z bujną roślinnością. Dawne rzeki spływające z gór zasypywały roślinność warstwami nanoszonego materiału. Tak powstały niedalekie złoża węgla kamiennego. We wczesnym okresie ery mezozoicznej, w okresie kredowym, przed około 100 milionami lat, dotarło tu płytkie morze, na którego dnie osadzały się potężne warstwy piasku. Ciśnienie i procesy chemiczne powodowały, że luźne ziarna wiązały się w skałę piaskowcową. Z ilastych osadów powstały skały. Procesy obniżania i wznoszenia się powtarzały się kilkakrotnie co miało wpływ na bogaty skład i zmienną odporność poszczególnych warstw.

Wydźwignięcie Masywu Czeskiego w okresie trzeciorzędu spowodowało cofnięcie się morza. Waga własna potężnych warstw wydźwigniętych piaskowców łamała w tym czasie nieprzerwane dotąd warstwy dna morskiego na mnóstwo ułamków. W pęknięciach i warstwach bardziej miękkich oddziaływała erozja. Następowały zjawiska wietrzenia, odpadania i odnoszenia materiału. Z dawnego dna morskiego pozostały już tylko najbardziej odporne pozostałości, piaskowce ciosowe. Tworzą one dzisiaj dominanty krajobrazowe - góry stołowe, platformy i skalne miasta. Załamania geologiczne i szczeliny na całym obszarze przebiegają we wzajemnie prostopadłych kierunkach: Pn.Zach. - Pd.Wsch. i Pn.Wsch. - Pd.Zach.

Skały Adrszpaskie

Najbardziej skalisty obszar leży na północ od Wilczego Wąwozu, obejmując także krótki odcinek nad jeziorkiem. Różnice wysokości…

Pokaż więcej

Mapa lokalizacji