Zabytki historyczne

Folwark Dlaska

Folwark Dlaska jest typowym przykładem pojizerskiego domu.

Pomnik Pokoju na Prackim kopcu

Mohyla míru czyli Pomnik Pokoju znajduje się na Prackim kopcu, w miejscu, gdzie ponad dwieście lat temu stacjonowały wojska Rosjan i Austriaków gotowe do starcia z wojskami Napoleona.

Przerwana zapora na Bíle Desnej

Zapora na rzece Bílá Desná leży obok miejscowości Desná, na wysokości 806 m.n.p.m. Jej budowę dokończono w 1915 roku, ale już we wrześniu następnego roku doszło do jej przerwania.