Obiekty wojny

Pomnik Pokoju na Prackim kopcu

Mohyla míru czyli Pomnik Pokoju znajduje się na Prackim kopcu, w miejscu, gdzie ponad dwieście lat temu stacjonowały wojska Rosjan i Austriaków gotowe do starcia z wojskami Napoleona.

Twierdza artyleryjska Stachelberg

Twierdza artyleryjska Stachelberg jest położona na ramieniu Rychor, ponad Obniżeniem Trutnova. Miała być jednym z ogniw łańcucha umocnień na czechosłowacko-niemieckiej granicy, ciągnącego się niemal wzdłuż całych Sudetów