Jaskinia

Bozkovskie jaskinie dolomitowe

Obecnie jaskinie o długości ponad 1000 metrów są największym znanym systemem jaskiniowym w północno-wschodnich Czechach.