HRAD VALDŠTEJN


AUDIODOWNLOAD

Hrad Valdštejn.mp3

Mapa ČR

Mapa CR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysoèina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj


Valdštejn, jeden z nejstarších hradů Turnovska, se poprvé připomíná r. 1304 v predikátu Zdeňka, syna Jaroslava z Hruštice. Ze souvislostí vyplývá, že jej pravděpodobně založil řečený Jaroslav někdy v osmdesátých či devadesátých letech 13. století. V první třetině 14. století vedli Valdštejnové drobné, ale tvrdé války se svými sousedy, především pak Vokem z Rotštejna. Hrad vlastnili do počátku 15. století, kdy jej získali Vartemberkové. Od r. 1404 se po Valdštejně píše Jindřich z Vartemberka, který zastával pozici purkrabího hradeckého kraje. Možná to byl on (ale spíše některý z Valdštejnů před ním), kdo hrad přestavěl a zvelebil. Na počátku husitských válek stál Jindřich na straně kalicha, posléze však přešel do tábora opačného. Proto husité Valdštejn dobyli; stalo se tak asi za tažení samotného Žižky na Turnovsko počátkem r. 1424.

Hrad pak ovládl zapálený stoupenec husitských myšlenek i Jana Žižky, Vaněk z Valečova. Významným v historii Valdštejna se stal r. 1427, kdy zde byl vězněn zemský správce český, polský kníže Zikmund Korybutovič. R. 1434 Valdštejn opět ovládl jeho právoplatný majitel Jindřich z Vartemberka, v tomto bouřlivém období však pouze na čas. Za neznámých okolností se r. 1440 na Valdštejně a sousedních Kavčinách usadila loupežnická rota, která notně sužovala okolí. V červenci onoho roku oba hrady oblehla vojenská hotovost hradeckého kraje pod vedením Jetřicha z Miletínka, lupiči se však bránili houževnatě. Až poté, co obléhatelům přibyla posila Jana Smiřického ze Smiřic, Mikuláše Sokola z Lamberka a Pražanů, podařilo se obě místa odporu obsadit. Loupežníci pak byli na místě popraveni. Oba hrady byly dobýváním vážně poškozeny, ba k obnově Kavčin už nedošlo. R. 1444 koupil pustý hrad Valdštejn zemský škůdce Kryštof Šof z Helfenburka, který jej nechal obnovit.

Kryštof se svojí manželkou Anežkou ze Světic a poté jejich syn Jindřich Valdštejn vlastnili až do r. 1493. V následujících letech se v držení hradu vystřídali Kateřina ze Strážnice (1493 – 1495) a Svojanovští z Boskovic (1495 – 1514), aby jej nakonec r. 1514 od zadluženého Jana Svojanovského koupil jeho věřitel Zikmund Smiřický ze Smiřic. Za éry Smiřických (1514 – 1620) již nebyl Valdštejn obýván a zcela zpustl, takže se v průběhu 16. století se stal zříceninou. R. 1623 koupil statky nesvéprávného Jindřicha Smiřického Albrecht z Valdštejna a připojil je k frýdlantskému vévodství. O osud rodného hradu však ani on, ani nikdo další z Valdštejnů, jimž pustý…

Zobrazit více

Mapka oblasti