PRAMEN NISY


AUDIODOWNLOAD

Pramen Nisy.mp3

Mapa ČR

Mapa CR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysoèina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj


PANORAMA

Pramen Nisy je v Nové Vsi nad Nisou zmiňován jako Neisborn poprvé již na mapě z roku 1713, na Müllerově mapě Čech je uveden jako Neisbronn. A jak uvádí starý popis maloskalského panství - již kolem roku 1850 bylo místo zviditelněno nápisem na kameni. 

O zvelebení místa se významně zasadil především Novoveský okrašlovací spolek, jenž se myšlenkou osadit nad pramenem Nisy pamětní tabuli zaobíral již od roku 1899. Rozdílné představy spolku a majitele pozemku ale realizaci záměru posunuli o tři desítky let.

V roce 1929 Novoveský okrašlovací spolek pramen Nisy zpřístupnil cestou a o rok později tu při lidové slavnosti, konané 29.června 1930, odhalil pomník prameni Nisy. Po druhé světové válce doprovázel po několik desetiletí do kamene vytesaný původní text „Neissequelle 1930“ barvou dopsaný český text a louka s pomníkem byla postupně zahlcena zeleňí.

Pramen Nisy je také výchozím bodem mezinárodní cyklistické trasy Odra - Nisa, měřící 591 km a vedoucí až k Baltickému moři a také je zobrazen od roku 1900 ve znaku obce Nová Ves nad Nisou 

V roce 2000 byl sousední Smržovkou podél toku vybudován pohodlný chodník, zpřístupňující běžně nedostupné malebné partie. Cestou po něm můžeme sledovat přeměnu nepatrného potůčku na potok a na jeho konci se vydat doleva kolem novočeských Třech lip s božími muky z roku 1810 po Novoveském hřebenu k 35 metrů vysoké rozhledně Nisanka, která získala svůj název právě podle zdejšího pramene Nisy a krom krásných výhledů do okolních hor nabízí návštěvníkům i turistické suvenýry také s motivem pramene Nisy.

Mapka oblasti