NÁVAROV


AUDIODOWNLOAD

Návarov.mp3

Mapa ČR

Mapa CR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysoèina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj


Hrad Návarov byl vystavěn na vyvýšeném skalním ostrohu vysoko nad hlubokým údolím, které vyhloubila divoká řeka Kamenice. Prudce spadající skalnaté břehy údolí poskytují hradu výbornou obranou polohu, kdy přístup ke hradu byl možný pouze z jižní strany po poměrně úzké šíji, která byla přeťata třemi příkopy. Ze zbytků lze zjistit, že nejprve úzkou část přetínal první příkop chráněný hradbou a dvěma předsunutými obranými baštami, které chránily bránu, za hradbou se nacházelo předhradí s dílem hospodářských budov. Je pravděpodobné, že první příkop, bašty a přední hradby byly vystavěny až v době pozdější, při přestavbě a rozšiřování hradu po jeho dobytí Jiřím z Poděbrad.

Z předhradí se již vstupovalo do samotného centra hradu obdélníkového půdorysu, které bylo chráněno valem, kolem kterého byly z obou stran vyhloubeny příkopy. Na nejbezpečnějším místě, tedy na západní straně obdélné ostrožny byl vystavěn kamenný palác, z kterého bylo možné i strategicky krýt jižní přístupovou cestu k hradu. Ostatní směry jádra hradu chránily kamenné hradby a hlavně téměř svislé skalnaté stěny spadající hluboko do údolí. V téměř třísetleté historii hradu docházelo k mnoha úpravám a přestavbám, kdy se postupně z ochranného gotického hradu stávala strategická renesanční pevnost. Bohužel z dodnes zachovaných zbytků hradu Návarova ani zachovaných písemností již nelze přesně vysledovat rozsah původních staveb a jejich pozdějších úprav.

Hrad Návarov býval původně centrem poměrně rozsáhlého jizerskohorského panství a jeho stavební počátky jsou kladeny na počátek 14. století. Bohužel přesnější datování nelze ze zachovaných dokumentů zjistit a stejně tak není známa i osoba jeho zakladatele. Můžeme předpokládat, že to byl někdo z mocného rodu Markvarticů, kteří v této oblasti v té době stavěli svá sídla. Držitelem hradu Návarov se v roce 1397 stává Jan Čůch ze Zásady, který slouží dvoru krále Václava IV. Nastávající doba husitských válek pak pro Janova syna Petra nebyla lehká, patřil k pánům věrným katolické víře a tak jeho državy husitské války zasáhly nebývalou měrou. Díky škodám, které Petrovi Čůchovi vznikly se při jejích nápravách zadlužil a za husitských bouří hrad Návarov ztrácí.

 V roce 1422 již je jako správce hradu uváděn Čeněk z Návarova, který patří k oblíbencům nepopulárního krále Zikmunda. Po něm se opět stává ve 40. letech 15. století majitelem Petr Čůch, ale pro velké zadlužení rodu ztrácí definitivně hrad Návarov jeho dcera…

Zobrazit více

Mapka oblasti