MOHYLA MÍRU


AUDIODOWNLOAD

Mohyla Míru.mp3

Mapa ČR

Mapa CR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysoèina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj


Po více než 100 letech od památné slavkovské bitvy, označované do té doby za nejkrvavější v dějinách, byla na návrší u obce Prace, jednom z jejích klíčových míst, zbudována v letech 1910 až 1912 Mohyla míru. O vznik tohoto nadčasového mementa všem válkám se zasloužil zvláštní komitét pod vedením iniciátora akce, moravského napoleonisty, brněnského kněze profesora Aloise Slováka. Významná stavební památka ve stylu vrcholné secese, realizovaná podle návrhu architekta Josefa Fanty za účasti F.Anýže (křížová skupina) a Čeňka Vosmíka (skulpturální výzdoba), byla ale, kvůli první světové válce, veřejnosti předána až v roce 1923.

Památník z lomového kamene zpodobňuje staroslovanskou mohylu, kterou tvoří čtyřboký komolý jehlan, vysoký přes 26 metrů. Završen je elipsoidem, zpodobňujícím zeměkouli a a nesoucím téměř deset metrů vysoký starokřesťanský kříž. Uvnitř mohyly je parabolicky vyklenuta kaple o půdorysu deset krát deset metrů s podzemní kostnicí, kde jsou uloženy ostatky padlých ze slavkovské bitvy, nalezené na bojišti v tomto století. Zvláštností kaple je mimořádná akustika, umožňující slyšitelnost šepotu z diagonálních rohů.

Památník byl postaven na místě, kde francouzský IV.armádní sbor rozhodl 2.prosince 1805 kolem 11:00 hodin dopoledne o vítězství Francouzů nad ruskými a rakouskými šiky tím, že rozrazil spojenecký střed vojsk a opanoval Pracké výšiny.

Čtyři sochy štítonošů v rozích mohyly symbolizují bohatýry francouzské, rakouské a ruské armády, jejichž vojáci se bitvy zúčastnili, a Moravu, jejíž obyvatelé utrpěli válečným střetem. Ozdobná křížová skupina na elipsoidu představuje Krista, Pannu Marii, apoštola Jana, Boha Otce a hlavu Adamovu. Pelikán na zadní straně kříže symbolizuje Vykupitele. Doplňují ho jména čtyř evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana a také slova staroslovanské liturgické písně “Hospodine, pomiluj ny, Jesu Kriste, pomiluj ny”.

V blízkosti mohyly, kterou ročně navštěvuje kolem 30 tisíc lidí, je přízemní muzejní trakt z roku 1925, jenž svou expozicí dává návštěvníkům nahlédnout do průběhu bitvy a vzájemných souvislostí, které ji provázely. V polovině 90.let byl nákladem téměř pět miliónů korun opraven svrchní plášt mohyly, pokračovaly opravy interiéru kaple a restaurování sochařské výzdoby. Nové osvětlení mohyla získala 25.března 1998.

Mapka oblasti