HRAD KOST


AUDIODOWNLOAD

Hrad Kost.mp3

Mapa ČR

Mapa CR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysoèina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj


Kost je jedním z mála zbývajících středověkých hradů v České Republice a je považován za druhý nejvýznamnější. Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost, protože nebyl dobit více než jednou, jelikož byl stejně tvrdý jako kost. Původ hradu se datuje do 13. století a stavba byla pravděpodobně započata Benešem z Vartenberka, který nechal postavit dlouhý sál a věž jako obrannou pevnost.

V roce 1456 se Jan Zajíc z Hazmburka stal majitelem hradů Kosti, Trosek a Skalního Hradu a zúčastnil se povstání proti Králi Jiřímu z Poděbrad. Roku 1490 jeho syn prodal Kost a Trosky nejvyššímu kancléři Království českého Šelmberkovi. Kost byla zaplavena dluhy a roku 1542 hrad koupil Jan Biberštein. Jan Biberštein nechal přistavět renesanční křídlo s velkou kuchyní podél cesty, která vedla k hradu. Jan Biberštein byl bezdětný Kost zdědila jeho neteř se svým manželem Kryštofem Popelem z Lobkovic, který s ní často pobýval právě na hradě Kost. Kryštof Popel z Lobkovic nechal přistavět pivovar Lobkovický palác a další hospodářské budovy, jež byly opevněny a připojeny k hradu.

Albrecht z Valdštejna koupil Kost a plánoval její přestavbu na venkovské sídlo, ale jeho plány byly roku 1634 jeho smrtí zhaceny. Hrad se stal majetkem rodu Černínů, ale v tomto období byl hrad zchátralý a používán jako sýpka. Poté byl hrad prodán Václavu Kazimíru Netolickému z Eisenberku, který změnil Kost a její okolní pozemky ve fideikomis. Václav Kazimír Netolický z Eisenberku byl muž skromného původu, šikovný, vypracoval se z barona na hraběte a stal se důležitou postavou na českém královském dvoře. Ve své podstatě byl, ale nešťastným člověkem. Jeho syn neměl žádné děti a fideikomis byl předurčen k předávání z jednoho rodu na druhý, po ženské linii z důvodu nedostatku mužských dědiců. Každá z dědiček si pak přidala ještě ke svému vlastnímu jménu příjmení Netolický. V roce 1879 zdědil ital Flaminien Cavaliere dal Borgo hrad Kost po svém strýci Eugenu Vratislavovi Netolickém z Mitrovic a přidal si příjmení Netolický s hraběcím titulem ke svému vlastnímu jménu. Flamino dal Borgo se naučil česky a vydal se na cestu do nové cizí země, aby si prohlédl svůj nový majetek.

Mapka oblasti