HRAD HOUSKA


AUDIODOWNLOAD

Hrad Houska.mp3

Mapa ČR

Mapa CR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysoèina Pardubický kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj


Původem hrad byl připomínán poprvé v roce 1316. dal jej postavit někdy mezi lety 1280-1290 Hynek z Dubé. bylo to v době , kdy ještě zdejší území nepatřilo českému králi, ale páni z Dubé využili rozvrácených poměrů v zemi a po smrti krále Přemysla Otakara II., rozšířili svoji državu v kraji pod Bezdězem.V roce 1300 dostal o krále Václava v zástavu i Bezděz.Po roce 1383 koupil Housku Jindřich Berka a po jeho smrti v roce 1403 připadla Houska jeho třetímu synovi Jindřichovi.

V roce 1432 podal Jindřich panství i hrad Housku Janovi ze Smiřic.Jan tajným listem osočil zemského správce Jiřího z Poděbrad, ale list se dostal do rukou protivníků. Jan Smiřický byl obviněn ze zrady a odsouzen k smrti, popraven byl 7.9.1453.

Houska zůstala v rukou jeho potomků a to syn Jindřich byl v roce 1477 přijat do panského stavu v Čechách. Jeho syn Jan byl posledním majitelem panství z rodu Smiřických. V roce 1502 prodává Housku Václavu Hrzánovi z Harasova. Po Václavově smrti kolem roku 1520 zdědil Housku Nejmladší syn Tobiáš Hrzán z Harasova. Po Tobiášově smrti v roce 1570 zdědil Housku jeho syn Václav Hrzán z Harasova, který byl přívržencem jednoty bratrské. zemřel v roce 1584 a na Housce se stal pánem jeho syn Tobiáš Hrzán z Harasova.

V Letech 1584-1590 došlo k přestavbě hradu Houky, která podstatně změnila vzhled i vnitřní rozdělení prostor. Přestavba se nevyhnula ani kapli a její výzdobě. V roce 1594 prodal Housku úředník z Doks Danián z Pejcldorfu. Zadlužil se, ale brzy zemřel a vdova Bohunka v roce 1616 prodala panství i Housku Václavovi staršímu Berkovi z Dubé.

Před rokem 1620 , ale opouští zemi, protože stál proti císaři Ferdinandovi. Jeho zkonfiskované statky i hrad Housku koupil v roce 1622 Adam mladší z Valdštejna, ale vyměnil to s Albrechtem z Valdštejna. Houska se stala lenním statkem frýdlantského vévodství. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna v roce 1634 připadly v roce 1635 statky i Houska generálnímu strážmistru Janovi Böckovi. Krátce po třicetileté válce hrozilo Housce další nebezpečí. Některé hrady a zámky měly být zničeny , aby se při možném konfliktu nemohly stát opěrným bodem nepřátel v zemi.

Na sklonku 17.století v roce 1699 spravoval panství Housku Althan a vroce 1700 požádal zemský soud o souhlas k prodeji, kdy je koupil majitel sousedního Nového zámku Jan Vilém Kounic. Za kouniců přestala Houska sloužit jako sídlo vrchnosti a byla jen nouzově udržována. Na zámku bydlel pouze správce. Teprve roku 1823…

Zobrazit více

Mapka oblasti