HDR FOTOGRAFIE

HDR fotografie, zkratka HDR znamená  High Dynamic Range, nebo také HDRI - High Dynamic Range Imaging,  je technologie, která nám umožňuje větší dynamický rozsah expozice, mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem scény než je u normální snímací techniky. Používá se ve fotografii, počítačové grafice a zpracování obrazu.

HDR

U počítačové grafiky HDR znamená nasvícení scény využívající místo klasických světel simulujících reálné světelné zdroje speciální bitmapu HDR. Bitmapa HDR obsahuje informace o všech světlech umístěných na scéně. Tato metoda se nejčastěji používá u scén s lesklými objekty a při kompozici reálného a počítačového modelu, protože osvětlení technologií HDR vypadá opravdu velice realisticky.

HDR 2

Tvorba HDRI obrázků se většinou provádí složením několika různě exponovaných snímků. Minimálně se používají tři různě exponované snímky, ale používá se i více. Správný počet snímků je odvozen od rozsahu jasů a klidně může být použito i čtrnácti snímků. Pro sjednocení všech rozsahů jasů pořízených fotografií se používají speciální programy nebo pluginy, které jsou přizpůsobeny přímo pro tvorbu HDR fotografií.

CZECH AUDIO TOUR nabízí vytvoření HDR fotografií. Kontaktujte nás.