GRAFITOVÝ DŮL V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Bývalý grafitový důl v Českém Krumlově je významná technická památka města, která je pro veřejnost zpřístupněna formou zážitkové prohlídky. Návštěvníci obdrží ochranné overaly, gumovky, helmy a čelovky a následně je důlní vláček převeze do podzemí.Ložisko grafitu v Českém Krumlově je otevřeno štolou, na  kterou navazují důlní chodby o celkové délce přes 20km. S povrchem je z chodeb spojení pomocí tzv. svislých komínů, což nejsou komíny v pravém slova smyslu, ale svislé jámy s žebříky, které slouží pro dopravu materiálu, větrání  dolu a také jako úniková cesta z podzemí na povrch.  Největší hloubka těžby je cca 70m, ale ložiska grafitu pokračují až do hloubky 300 m a více. Toto ložisko se nevyužívá nijak dlouho, štola byla otevřena v r. 1975, dobývání skončilo v r. 2003. Horníci zde však při těžbě  narazili na staré důlní chodby neznámého původu a datování.