Kostely

Katakomby Klatovy

Krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby, byly budovány jako součást stavby kostela v létech 1656 – 1676

Kostel sv. Jana Křtitele - Jindřichův Hradec

Raně gotický kostel svatého Jana Křtitele založil zřejmě řád německých rytířů kolem roku 1260. Jeho stavba byla dokončena až po polovině 14. století.