Hrady

Hrad Houska

Původem hrad byl připomínán poprvé v roce 1316. dal jej postavit někdy mezi lety 1280-1290 Hynek z Dubé.

Hrad Kost

Oblíbená legenda praví, že hrad dostal jméno Kost, protože nebyl dobit více než jednou, jelikož byl stejně tvrdý jako kost.

Hrad Valdštejn

Hrad byl založen pravděpodobně kolem roku 1260. Zakladatelem se stal Jaroslav z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pána z Valdštejna. Hrad byl majetkem rodu Valdštejnů až do roku 1380, poté ho získali páni z Vartenberka.

Trosky

Velice zajímavý a ojedinělý skalnatý útvar sopečného původu. Dva lávové sopouchy vyvřely z nitra země v době třetihor.